Sa Mga Nakapanood Na ng Heneral Luna: Napansin niyo ba? | Ang Manlalayag

Tayo ang bagong Pilipino.
https://angmanlalayag.wordpress.com/2015/09/27/sa-mga-nakapanood-na-ng-heneral-luna-napansin-niyo-ba/

Advertisements